Python 3 で数学を。

Python 3 とライブラリで数学の問題を解いていきます。統計学や機械学習はときどき。

不偏共分散

共分散と不偏共分散 (自作関数) (Python 3, Numpy: cov(), cov(, ddof=0), cov(, ddof=1))

使用するライブラリ NumPy Python 3 コード covariance.py #!/usr/bin/env python3 """(docstring) """ import numpy as np def covariance(x, y, my_ddof=0): """(docstring) """ # 共分散の数式: Σ(xi - xbar)(yi - ybar)/n # 不偏共分散: Σ(xi - xbar)(yi…